<
 

Kanzashi Tutorial

kanokodome tutorial
   
A basic guide to making tsumami kanzashi from Scratch
A small tutorial to make a Maiko style kanokodome
 
 

 

 
copyright © Vivcore. All rights reserved

 

Maiko Kanzashi Gaijin Geisha Pop Kanzahsi Wearing Kanzashi kanzashi Tutorials About Kanzashicore Blog Links Shop